top of page

Energetska masaža

Masaža za sporščanje energetskih blokad / Energetic massage for releasing energy blockages

  • 1 30 min
  • 110 evrov
  • Hotel Grajski dvor

Opis storitve

Energetska masaža na prvi pogled izgleda kot navadna sproščujoča masaža, ampak je v resnici veliko več. Resnica je, da nimamo le vozlov na fizičnem nivoju, temveč s seboj v svojem energetskem polju nosimo razne blokade, ki se nekatere prej, nekatere kasneje manifestirajo tudi na našem fizičnem telesu, ali pa se enostavno kažejo v našem živjenju. Z energetsko masažo terapevt blokade, ki so pripravljene da jih izpustite iz svojega energetskega polja odstrani, kar pa vi čutite kot sprostitev na prav vseh nivojih vašega življenja (fizično, mentalno, čustveno, ...). Masaža je intenzivna in globoka. At first glance, energy massage looks like an ordinary relaxing massage, but in reality it is much more. The truth is that we do not only have knots on the physical level, but we carry various blockages with us in our energy field, some of which manifest themselves sooner or later on our physical body, or simply show up in our lives. With energy massage, the therapist removes blockages that are ready for you to release from your energy field, which you feel as relaxation on all levels of your life (physical, mental, emotional, ...). The massage is intense and deep.


Pogoji odpovedi storitve

Zaradi specifične narave storitve je potrebno predhodno srečanje, kjer se skupaj dogovoriva kakšne so vaše želje, potrebe in narediva plan dela. Zato me za rezervacijo te storitve prosim kontaktirajte preko: ELEKTRONSKE POŠTE: info@hisasprostitve-kali.com ali TELEFONSKE ŠTEVILKE: 040 579 595 Lahko pa se kar sami naročite na predhodno svetovanje. Želim vam prečudovit dan. Maja Bremec ____________________________ Due to the specific nature of the service, a preliminary meeting is necessary, where we agree on your wishes and needs and make a work plan. Therefore, to reserve this service, please contact me via: EMAIL: info@hisasprostitve-kali.com or TELEPHONE NUMBERS: 040 579 595 Or you can book a preliminary consultation yourself. I wish you a wonderful day. Maja Bremec


Kontakt

  • Hiša sprostitve KALi, Maja Bremec s.p., Kranjska cesta 2, 4240 Radovljica, Slovenia


bottom of page