top of page

Energetska masaža

Masaža za sporščanje energetskih blokad / Energetic massage for releasing energy blockages

  • 1 u 30 minut
  • 100 evrov
  • Gradnikova cesta 76, 4240 Radovljica

Opis storitve

Energetska masaža na prvi pogled izgleda kot navadna sproščujoča masaža, ampak je v resnici veliko več. Resnica je, da nimamo le vozlov na fizičnem nivoju, temveč s seboj v svojem energetskem polju nosimo razne blokade, ki se nekatere prej, nekatere kasneje manifestirajo tudi na našem fizičnem telesu, ali pa se enostavno kažejo v našem živjenju. Z energetsko masažo terapevt blokade, ki so pripravljene da jih izpustite iz svojega energetskega polja odstrani, kar pa vi čutite kot sprostitev na prav vseh nivojih vašega življenja (fizično, mentalno, čustveno, ...). Masaža je intenzivna in globoka. At first glance, energy massage looks like an ordinary relaxing massage, but in reality it is much more. The truth is that we do not only have knots on the physical level, but we carry various blockages with us in our energy field, some of which manifest themselves sooner or later on our physical body, or simply show up in our lives. With energy massage, the therapist removes blockages that are ready for you to release from your energy field, which you feel as relaxation on all levels of your life (physical, mental, emotional, ...). The massage is intense and deep.


Pogoji odpovedi storitve

Za preklic termina ali prenaročanje prosim pokličite vsaj 48 ur pred vašim terminom.


Kontakt

  • Hiša sprostitve KALi, Maja Bremec s.p., Gradnikova cesta 76, Radovljica, Slovenia

    00386 40 579 595

    info@hisasprostitve-kali.com

bottom of page