top of page

Reiki terapija

Reiki terapija / Reiki energetic healing

  • 1 u
  • 70 evrov
  • Gradnikova cesta 76, 4240 Radovljica

Opis storitve

Reiki je stik z božansko energijo čiste ljubezni. Odpravlja energetske blokade, prebuja dušo, telo in čisti um zastarelih miselnih vzorcev, ki v nas prebujajo negativna čustva in nam onemogočajo, da se v življenju premaknemo naprej. Potrebnih je več ponovitev, zato je na prvem srečanju potreben pogovovor s terapevtom. Reiki is a contact with the divine energy of pure love. It removes energy blockages, awakens the soul, body and cleanses the mind of outdated thought patterns that awaken negative emotions in us and prevent us from moving forward in life. Several repetitions are needed, so a conversation with a therapist is required at the first meeting.


Pogoji odpovedi storitve

Za preklic termina ali prenaročanje prosim pokličite vsaj 48 ur pred vašim terminom.


Kontakt

  • Hiša sprostitve KALi, Maja Bremec s.p., Gradnikova cesta 76, Radovljica, Slovenia

    00386 40 579 595

    info@hisasprostitve-kali.com


bottom of page