top of page

Individualno svetovanje 90 min

Pogovor z mentorjem / Intuitive coaching with mentor 90 minutes

  • 1 30 min
  • 130 evrov
  • zoom

Opis storitve

Individualno svetovanje je namenjeno tistim, ki ste se odločili, da vam življenje kot ga imate sedaj ne ustreza in ste ga pripravljeni spremeniti. V pogovoru s terapevtom se boste lahko soočili s preprekami, ki vam jih postavlja vaš lastni um, da ne morete polno in srečno živeti, pomaga vam, da se obnete v sebe in počasi začnete spreminjati zakoreninjene miselne vzorce in prepričanja, ki vam ne ustrezajo več, da postanete samozavestna, močna, mirna oseba, polna ljubezni in veselja do življenja. Na vaše izzive, gledam celostno in se ne omejujem na določena področja vašega življenja. Zato se dotaknemo tako osebnega, starševskega, partnerskega in poslovnega področja vašega vsakdana. Razvijamo intuicijo, notranjo moč in zaupanje v življenje. Dobrodošli! Individual counseling is intended for those who have decided that life as you have it now does not suit you and you are ready to change it. In talking to a therapist, you will be able to face the obstacles posed to you by your own mind that you cannot live fully and happily, help you to indulge in yourself, and slowly begin to change ingrained thought patterns and beliefs that no longer suit you. So you can build to becom hapy, confident, calm person full of joy! I look at your challenges holistically and do not limit myself to certain areas of your life. That's why we touch on the personal, parental, partner and business areas of your everyday life. We develop intuition, inner strength and confidence in life. Welcome!


Pogoji odpovedi storitve

Za preklic termina ali prenaročanje prosim pokličite vsaj 48 ur pred vašim terminom.


Kontakt

00386 40 579 595

info@hisasprostitve-kali.com

Hiša sprostitve KALi, Maja Bremec s.p., Skladiščna ulica 14, 4270 Jesenice


bottom of page